28. juni 2023

Hark Technologies og Jedlix lanserer partnerskap for å skape neste generasjon smarte energitjenester

Hark Technologies, en norsk leverandør av digitale tjenester til strømbransjen, og Jedlix, en nederlandsk leverandør av smartladetjenester, inngår samarbeid om å distribuere og integrere sine tjenester i Norden.

Som en del av partnerskapet vil Hark integrere Jedlix sitt utvalg av smarte ladetjenester i sitt API. Samarbeidet vil gjøre det mulig for Hark å tilby smarte ladetjenester til sine distributører sammen med sine eksisterende produkter og tjenester for strømselskap. Dette inkluderer distributører som Hark nylig overtok fra Skagerak Energi som del av en bredere strategisk satsing, der Hark Technologies nylig hentet 32 MNOK fra Skagerak Energi og NTE.

Partnerskapet skaper en sømløs opplevelse for strømkunder med elbil, ettersom de kan dra nytte av avanserte smartladetjenester som støtter varierende timespriser, nettleiemodeller, smart solenergilading og til og med virtuelle kraftverktjenester. Alt i ett integrert miljø som allerede leveres av Hark.

Strømselskapene som er distributører av Hark Technologies sine løsninger drar også nytte av forenklet tilgang for kunder og økte muligheter til å aktivere flere tjenester. Dette samarbeidet kombinerer energiinnsikt og lastkontroll for å bygge videre på hverandres styrker.

Daglig leder i Hark Technologies, Joar G. Harkestad

I neste fase planlegger partene å skape produktsynergier for neste generasjon av banebrytende smarte energitjenester. Sanntidsdata om strømforbruk fra HAN-leseren, som kobles til strømmåleren, kan forbedre smart elbillading, støtte de nye kapasitetsbaserte nettleiemodellene, samt tilrettelegge for solenergilading. Dette har potensiale til å redusere elbilisters energiregninger betydelig. Dagens smarte ladeløsninger for elbiler hensyntar bare den varierende spotprisen på strøm, men ikke de nye nettleieprisene, der prisen er avhengig av de høyeste forbrukstoppene. Hark Technologies vil skille seg ut som leverandøren som kan styre elbillading både etter spotpris og nettleietariffer. Hark Technologies utviklet i fjor et API der de har samlet alle nettleietariffer for privatkunder i Norge, og dermed allerede gjort jobben som Elhub og DIGIN har snakket om i flere år, men ikke klart å fullføre. API-et selges allerede som et eget produkt av selskapet som nå vil koble dette sammen med smart elbillading.

I første omgang er fokuset for partnerskapet mellom Jedlix og Hark Technologies på Norden, men begge selskapene er åpne for å utvide til andre land når muligheter dukker opp. Partene vil jobbe sammen for å skape produktsynergier og utvide sine aktiviteter i hele regionen.

Harks integrasjon av Jedlix-tjenester i Norden befester ytterligere vår posisjon som en ledende leverandør av energistyringsløsninger. Dette partnerskapet lar oss tilby våre kunder et bredere spekter av tjenester, og gir dem verktøyene som trengs for å levere fremtidsrettede løsninger til sine forbrukere, som vil redusere kundefrafall og øke kundetilfredsheten.

– Joar Gunnarsjaa Harkestad, daglig leder i Hark Technologies

← flere nyhetssaker
open a chat