06. juni 2023

Hark henter 32 mill. fra Skagerak og NTE

Hark Technologies AS leverer digitale tjenester til strømbransjen og er tilført 32 millioner kroner gjennom en emisjon med Skagerak Energipartner og NTE. Som en del av emisjonen overfører Skagerak sin smarte billadingstjeneste til Hark.

Daglig leder i Hark Technologies, Joar G. Harkestad

Hark Technologies leverer i hovedsak strømstyringstjenester til strømselskap. De største kundene i dag er Helgeland Kraft, NTE og Wattn. Selskapets kunder selger strøm til nærmere 600.000 husstander i Norge.

– Vi har utviklet løsninger for smart styring, varsling og overvåking av husstandenes strømforbruk. Våre løsninger vil sikre husstandene lavere strømkostnader. Foreløpig har vi solgt om lag 20 000 eksemplarer av løsningene, sier daglig leder i Hark Technologies Joar G. Harkestad.

I tillegg til kapital blir også selskapet tilført de skandinaviske rettighetene til smart elbillading levert av det nederlandske selskapet Jedlix. Med denne løsningen på plass i kombinasjon med Harks øvrige teknologi, vil det bli mulig å styre elbilladingen enda smartere.

– Frem til nå har man kunnet lade elbilen basert på spotprisen på strøm. Nå blir det også mulig å styre ladingen automatisk basert på både spotpris og nettleiepris. Det vil gi forbrukeren lavere kostnader, sier Harkestad.

– Kapitalinnhentingen gir oss finansielle muskler til videre vekst og ekspansjon. Vi skal øke vår markedsandel i Norge, samtidig som kapitalen skal være med på å bringe oss inn i nye markeder, sier Harkestad videre.

Director M&A i Skagerak Energi, Svein Erik Olesen

Selskapet vil øke staben, spesielt innenfor salg og kundeoppfølging, men også på utviklingssiden. – Vi har stor pågang av nye selskaper som vil bli kunde av oss, sier Harkestad.

– I Skagerak er vi til enhver tid alltid på jakt etter teknologiske løsninger som kan bidra til det grønne skiftet. Skagerak har i flere år samarbeidet med Jedlix om smart elbillading, og da vi ble presentert for Hark sine løsninger så vi at selskapets teknologi i kombinasjon med Jedlix ville gi kundene flere fordeler. Vi har tidligere investert i Jedlix og sikret oss de skandinaviskerettighetene til selskapets løsninger. Alt dette, i tillegg til kapital, blir nå tilført Hark, sier Svein Erik Olesen, Director M&A i Skagerak Energi.

– Vi ble imponert over teamet i Hark Technologies og momentet de har i markedet, og gjennom aktivt eierskap og samlet god kompetanse ser vi frem til å bli med på reisen videre, sier han til slutt.

– Vi er veldig fornøyde med å få Skagerak Energipartner med som ny eier i Hark Technologies, og at vi i forbindelse med transaksjonen også sikrer oss distribusjonsrettighetene til en av de ledende løsningene for smart elbillading i Europa. Jedlix ligger også langt fremme på salg av forbrukerfleksibilitet, en tjeneste som vi vil ta ut i markedet. Samtidig er det svært hyggelig at NTE også ønsker å være med oss videre, sier Joar G. Harkestad.

Konserndirektør i NTE, Svein Olav Munkeby

– Vi har vært investor og kunde i selskapet i et par år nå, og er svært fornøyde med selskapets løsninger. Flere tusen av våre kunder bruker disse hver dag i kombinasjon med Mitt NTE appen. Vi ser for oss at løsningene skal tas i bruk av enda flere av våre kunder i tiden som kommer, sier Svein Olav Munkeby, Konserndirektør i NTE.

Skagerak Energipartner, som er et heleid datterselskap av Skagerak Energi, kommer inn som ny eier i selskapet, mens NTE følger opp sin tidligere investering i selskapet. Etter transaksjonen vil Skagerak Energipartner eie 34 % og NTE 10 % av aksjene i selskapet. Resterende eies av gründerne, ansatte, og styreleder i selskapet. Pareto Securities har bistått Hark Technologies som rådgiver i forbindelse med kapitalinnhentingen.

For mer informasjon, kontakt:
Joar G. Harkestad | Daglig leder i Hark Technologies | tlf. 905 33 609 | epost: joar@harktech.no
Svein Erik Olesen | Direktør M&A i Skagerak Energi | tlf. 952 68 821 | epost: SveinErik.Olesen@skagerakenergi.no
Svein Olav Munkeby | Konserndirektør i NTE | tlf. 941 90 670 | epost: Svein.olav.munkeby@nte.no
← flere nyhetssaker
open a chat