Travle hoder skal ikke måtte finne opp hjulet på nytt

Det tar tid å vurdere relevante leverandørers API-er og så koble til dem, men vi gjør det jevnt og trutt for å forbedre egne systemer.

Vi ønsker også å dele fruktene av dette arbeidet, så ta kontakt for å integrere leverandører av elbilladere og oppvarming – med bare noen få manøvre i vårt API.

få inn relevante leverandører
Fokus på store laster
status og kontrollsystem
rask ut-case

Bruk tid og fokus på funksjoner, eliminér krevende oppgaver

Vi muliggjør enkel API-integrasjon med plattformen din; hvilket muliggjør raskere prototyping og betydelig reduksjon i time-to-market.

Å spare ressurser for faktisk utvikling av funksjoner er nøkkelen til å drive en sunn forretning. Vi ønsker å være et springbrett for andre, slik at vi alle beveger oss i samme bærekraftige retning.

Som bruker av egen tjeneste sikrer vi vedlikehold og vekst

Vi sikter mot et alt-i-ett, helhetlig API, og siden vi bruker det selv, har vi all mulig grunn til å holde det oppdatert og voksende.

Godt dokumentert og brukervennlig: Vi bruker tid på å gjøre API-et så smidig som mulig, både som et internt verktøy og som en frittstående tjeneste for andre.

Ta ut tungvekterne først

Det er mange veier gå for å prioritere leverandører. Vi tok tidlig en beslutning om å starte med kontroll av de tyngste lastene.

Det vil si lading av elbiler og – naturlig nok – oppvarmingssystemer. Varmtvannsberedere, panelovner, gulvvarme, varmepumper og lignende.

Tilgang til all data og kontroll over alle styringssystemene

Noen tjenester avhenger av innsikt alene for å gi sluttbrukere verdi, og dette behovet er vårt integrasjons-API skreddersydd for å imøtekomme.

Men de fleste forbrukere ønsker å gjøre mer med systemene de integreres med; derfor er API-et vårt også bygget rundt endepunkter for å styre apparater.

Start en chat