Snarveien til en hel portefølje

Å koble seg til relevante leverandør-APIer kan være tidkrevende, men vi gjør det for å forbedre våre egne systemer. Vi vil også dele med andre, så ta kontakt for å integrere elbilladere og varmeleverandører – med kun noen enkle spørringer.

få inn relevante leverandører
Fokus på store laster
status og kontrollsystem
rask utv-case

Fokusér på funksjonalitet, minimér støy

Vi tilrettelegger enkel API-integration med deres plattform; hvilket senker terskelen for prototyping og drastisk reduserer time-to-market. Å spare ressurser til utvikling av faktisk funksjonalitet er nøkkelen til å bygge levedyktige tjenester.

Utvidelse & vedlikehold er sikret

Vi sikter mot en helhetlig integrajsonsportefølje og mot å lage APIet så veldokumentert og brukervennlig som overhodet mulig. Og vi er incentivert til å holde systemet vedlikeholdt og voksende, siden vi er ivrige brukere av det selv.

Ta ut tungvekterne først

Vi tok tidlig valget om å prioritere styring av de aller tyngste lastene. Det vil si lading av elbiler og naturligvis oppvarmingssystemer: Varmtvannsberedere, panelovner, gulvvarme, varmepumper og lignende

Apparaters status møter kontrollsignaler

Vårt integrasjons-API viser at innsikt alene kan gi sluttbrukere stor verdi. Men de fleste ønsker å gjøre mer med systemene de integrerer seg med; hvilket er grunnen til at APIet vårt også er bygget rundt endepunkter for apparatkontroll.

Start en chat