Smartlading på et helt nytt nivå

Å lade en elbil basert kun på spotprisvariabler kan ikke lenger regnes som ekte smartlading. Vi inkluderer også energiledd (og kompatibilitet for kapasitetledd) for å oppnå optimale besparelser.

Vår smartlading er tilgjengelig via API-integrasjon direkte eller gjennom vår tilpassede webview-løsning.

Andres triumf er vårt utgangspunkt

Vår smartlading er ikke bare optimalisering etter spotpris; å lade elektriske kjøretøy kan absolutt gjøres enda smartere.

Ved å legge til et enkelt lag av energileddsatser med i beregningen, har vi som mål å lage de smarteste ladeplanene mulig - samtidig som vi tilpasser oss andre prisfaktorer i sanntid.

Kontroll på kapasitetsleddet

En av de viktigste faktorene som påvirker ladeprisen for elbiler, er også vanskelig å forutsi. Kapasitetsleddet er blitt vanlig i Europa, og gjør at samtidig strømforbruk blir kostbart – og med intervaller på 60 til 15 minutter, er det nødvendig med sanntidslesing for å iverksette mottiltak.

Vår innsikt gir sluttbrukerne advarsler og automatiske verktøy for å stoppe lading når de nærmer seg en bestemt grense.

Forberedt på fremtidig fleksibilitet

Å flytte tidspunkt for elbillading for å balansere strømforbruket i stor skala, utgjør et betydelig marked. Og med det åpner det seg en ny inntektsmulighet.

Vi tilbyr en plattform fullt kompatibel med fleksibilitetssystemer og -handel – hvilket kommer til å generere inntekter for både leverandør og sluttbruker.

Friksjonsfritt inn i enhver app

Med to ulike fremgangsmåter for integrasjon, imøtekommer vi de spesifikke behovene til ditt selskap og app-løsning.

Vårt GraphQL-API gir en mer integrert løsning, selv om den krever mer utvikling på din egen app. En annen vei er gjennom vårt brukervennlige webview - klar til bruk, med en nøytralt profil.