Neste generasjons smartlading

Elbillading kun etter spotpris er ikke lenger så smart. Energiledd og kapasitetsledd må kobles på for å oppnå optimal sparing. Vår smartlading er tilgjengelig gjennom direkte API-integrasjon, eller en webview-løsning som kan tilpasses.

Andres triumf er vårt utgangspunkt

Vår smartlading er ikke bare optimalisering etter spotpris; ved å legge til et enkelt lag med energiledd i beregningen, sikter vi mot å lage de smarteste ladeplanene vi kan – samtidig som vi tilpasser oss andre prisfaktorer i sanntid.

Kontroll på kapasitetsleddet

Innføringen av kapasitetsledd, hvilket gjør samtidig strømforbruk kostbart – fordrer sanntidsmålinger for å agere i tide. Vår innsikt gir sluttbrukere advarsler og automatiske verktøy for å stoppe lading når det er fare for å krysse en terskel.

Forberedt på fleksibilitet

Elbillading kan brukes til å balansere strømnettet, hvilket gjør det til en del av en markant handelsplass og følgelig en ny inntektskilde for både leverandør og sluttbruker. Vårt system er bygget for å fungere med slike flexibilitetsplattformer.

Friksjonsfritt inn i alle apper

To mulige veier støtter behovene til deres app-løsning. Vårt API åpner for et mer sømløst sluttprodukt, men krever mer utvikling i deres egen app. Den andre muligheten er vår brukervennlige webview – klar til bruk, med tilpasset profil.

Start en chat